Leeftijd

 • We gaan er vanuit dat de agapornis wordt aangeschaft om in de huiskamer te houden.
 • Wilt u de vogel houden in een kooi maar heeft u niet de bedoeling om de vogel tam te maken? > het maakt in principe niet uit hoe oud de vogel is, wel is een maatje voor de vogel omdat het immers groepsdieren zijn gewenst.
 • Ook wordt de voorkeur gegeven aan een ruime kooi of kamervoliere indien de vogel(s) niet worden los gelaten om te vliegen.
 • Wilt u de vogel houden in de huiskamer en is het de bedoeling dat de vogel tam wordt? > Het is verstandig voor een jonge vogel te kiezen.
 • Over het algemeen zijn vogels tot een leeftijd van 12 weken goed tam te maken.

Handvoeden was vroeger de manier om een vogel tam te maken. 
Hier kunnen we kort over zijn, sinds 01 juli 2014 is het niet meer toegestaan agaporniden met een jongere leeftijd dan ongeveer 8 weken ( per soort verschillend) van de ouders te scheiden.

Tenzij er een gegronde aannemelijke reden is waardoor de ouders van de jongen gescheiden moeten worden met oog op de gezondheid en het het welzijn van het dier of het ouderdier.
Handvoeding kan uiteraard worden gegeven indien een dier (ver)zwak(t) is,
Als extra lekkernij of als nood oplossing indien de ouders het jong verstoten / dreigen te vermoorden door bijv. extreem pluk gedrag/ verwaarlozing. 

Met handvoeding wordt bedoeld dat het jong bij voorkeur met een leeftijd van tussen de 4 en 4,5 e week bij zijn / haar ouders vandaan wordt gehaald om verder op te groeien in de huiskamer en zo al op jonge leeftijd leert omgaan met alle gewoonten binnen het huishouden. Vogels welke jonger zijn dan 3,5 e week als deze bij de ouders vandaan worden gehaald zullen hun socialisatie missen met andere vogels, na deze periode hebben ze over het algemeen een goede socialisatie meegekregen.

Voordelen:

 • Een baby vogel opvoeden schept een band met de eigenaar
 • Door het handvoeden wordt u gedwongen tijd te besteden aan de vogel
 • De baby kan nog niet bijten maar voelt al aftastend wat hij wel en niet kan eten.

Nadelen:

 • Als de vogel te vroeg wordt weggehaald bij de ouders mist deze een stuk socialisatie waardoor deze moeilijker samen met andere vogels te plaatsen zal zijn op latere leeftijd.
 • Er moet een aantal maal per dag tijd vrij gemaakt kunnen worden om de baby te voeden.
 • Als de pap te heet of te koud gegeven wordt kan de baby een beschadiging aan de organen oplopen.

Handvoeden is een manier van aandacht aan uw vogel besteden, de aandacht die u aan de vogel besteed maakt de aga tam. Dus niet het handvoeden zelf! 

 

Met natuurbroed wordt bedoeld dat de ouders het jong opvoeden tot deze zelfstandig kan eten en daarna wordt weggehaald bij de ouders om tam te maken.
De agapornis rosecollis / fischeri / personatus moet minimaal 7,5 e week oud zijn om zelfstandig te kunnen overleven.

Indien een vogel nog niet tam is of geen ervaring heeft met menselijk contact is het beter deze na 14 weken niet meer tam te willen maken. ( of te proberen) Dit kost de vogel teveel stress en de kans dat de vogel daadwerkelijk zo tam wordt als u zou willen is nihil.